Kleje przemysłowe

ROSA Polska posiada w swojej ofercie szeroką gamę klejów (klej do gumy, klej do metalu i inne) oraz materiałów pomocniczych przeznaczonych do klejenia poliuretanów (w tym termoplastycznych), metali, taśm przenośnikowych i innych. Oferowane kleje do taśm przenośnikowych posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa B wydany przez Główny Instytut Górnictwa, dzięki czemu są stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.


Eurostik SC - 6000

Eurostik SC - 6000 jest kontaktowym klejem polichloroprenowym do łączenia taśm przenośnikowych w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem, bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych specjalnymi żywicami syntetycznymi  innymi dodatkami, w mieszaninie rozpuszczalników niepalnych.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka ciecz barwy czarnej
Sucha masaL około 15% według PN-EN 827
Lepkość: około 2000 mPa.s według PN-EN-12092
Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiału typu canvas-canvas: końcowa co najmniej 2,0 kN/m
Wytrzymałość na ścianie wedłgu PN-C-89354-3 materiał guma-guma: końcowa co najmniej 1,5 MPa.
Zakres pracy: od - 20°C do 110°C
EUROSTIK SC - 6000 w oryginalnym opakowaniu przechowywany zgodnie z naszymi zaleceniami posiada trwałość 12 m-cy.

Zastosowanie:

Klej EUROSTIK SC-6000 jest przeznaczony do klejenia gumy z gumą, gumy z metalem, taśm transportowych itp. w miejscach pożarowo-niebezpiecznych. Sklejone taśmy transportowe mogą być dopuszczone do ruchu już po 2 godzinach od połączenia, przy czym temperatura taśmy i otoczenia nie może być niższa niz 19°C. Stosuje się go z dodatkiem 5% wagowych utwardzacza izcyjanianowego o nazwie Utwardzacz do Kleju Eurostik SC-6000. Klej posiada certyfikat do stosowania OBAC zezwalający na stosowanie kleju w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego, zagrożonych wybuchem.

Sposób użycia:

Klej EUROSTIK SC-6000 powinien być używany wówczas, kiedy temperatura kleju, materialów klejonych i otoczenia wynosi 18-25°C lub co najmniej 3°C powyżej temperatury punktu rosy. Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać. Dodać do kleju 5% wag. utwardzacza i dokladanie wymieszać. Czas życia mieszaniny z utwardzaczem do 2 godzin. Powierzchnie matcrialów przcd klejeniem zdrasać papierem ściernym lub za pomocą szlifierki. Oczyścić z pyłu i osuszyć. Kompozycję klejową nanosić trzykrotnie na obie łączone powierzchnie pędzlem o krótkim i sztywnym włosiu w odstępach 10-30minut. Nanoszenie kleju powinno odbywać się przez wcieranie w podloże. Trzecia warstwa kleju powinna wypelnić przestrzetń między splotami tkaniny wzmacniającej oraz pokryć sploty. Sklejać po upływie 10-15 minut od ostatniego nałożenia kleju (błona klejowa musi być kleista). Po polączeniu sprasować pod ciśnieniem 0,5-0,6 MPa w czasie 5 minut lub obciążyć sklejoną powierzchnię. Wstępna wytrzymałość robocza jest uzyskiwana po około 2 godzinach, a pełne usieciowanie następuje po upływie 48 godzin od momentu sklejenia.

 

 

Eurostik SC - 5000

Eurostik SC - 5000 jest kontaktowym klejem polichloroprenowym do łączenia taśm przenośnikowych oraz połączeń guma - metal , guma - guma. Klej jest przeznaczony do wykonywania prac na powierzchni. Eurostik SC - 5000 jest oparty na kauczukach chloroprenowych modyfikowanych żywicami syntetycznymi.

EUROSTIK SC - 5000 w oryginalnym opakowaniu przechowywany zgodnie z naszymi zaleceniami posiada trwałość 12 m-cy.

 

EUROSTIK 40

EUROSTIK 40 to klej na bazie specjalnych typów polichloropreenów i żywic zawierający wyselekcjonowane stabilizatory i modyfikatory co czyni go szczególnie przydatnym do łączenia blach stalowych i aluminiowych z gumami.


Charakterystyka kleju:
Wygląd: lepka ciecz barwy pomarańczowej do jasnobrunatnej z wyraźnie widocznymi dobrze zdyspergowanymi wypełniaczami
Sucha masa: 36-40% według PN-EN 827
Lepkość: KF 6 mm, wypływ 50 ml 60-100 sek. według PN-EN ISO 2431;
Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas:
po 24 godz. od sklejenia co najmniej 2,0 kN/m


Zastosowanie:
Klej EUROSTIK 40 jest przeznaczony przede wszystkim do łączenia blach stalowych i aluminiowych z gumami.


Sposób użycia:
Klej EUROSTIK 40 jak i materiały klejone muszą mieć temperaturę co najmniej 18oC .Klej przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Powierzchnie klejonych materiałów muszą być suche i bez zabrudzeń. Przed klejeniem powierzchnie klejone należy zszorstkować papierem ściernym, oczyścić z pyłów i przetrzeć benzyną a następnie wysuszyć. Klej nanieść równomiernie na obie powierzchnie twardym pędzlem a następnie wysuszyć przez około 20 min. Połączyć oba klejone elementy i dobrze docisnąć (jeśli są techniczne warunki – sprasować) siłą co najmniej 0,3 MPa przez 5-10 min.


Składowanie i warunki bezpieczeństwa:
Klej EUROSTIK 40 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temp. 5-25 oC z dala od grzejników c.o.
W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej EUROSTIK 40 urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym, ponieważ rozpuszczalniki zawarte w kleju są palne i tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przed użyciem kleju EUROSTIK 40 zapoznaj się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej dla tego kleju.


Klej EUROSTIK 40 w oryginalnym opakowaniu przechowywany zgodnie z naszymi zaleceniami posiada trwałość 6 m-cy.

Primer SC

Preparat PRIMER SC jest przeznaczony do przygotowania powierzchni niektórych metali i tworzyw sztucznych przed klejeniem. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na wilgoć oraz dobrą na paliwa silnikowe.


Charakterystyka preparatu:


Wygląd: mętna ciecz barwy jasnosłomkowej do brunatnej
Sucha masa: około 5% według PN-EN 827
Lepkość : poniżej 50 mPa.s wg. Brookfielda
Gęstość: około 0,8 g/cm3
Czas wysychania: około 10 - 15 minut w zależności od temperatury otoczenia
Wydajność: około 10 -15 m2/litr (50 – 80 g/m2)


Zastosowanie:
Preparat PRIMER SC jest przeznaczony do przygotowania powierzchni aluminium, stali, tworzyw sztucznych jak polipropylen, polietylen i innych tworzyw głównie dla przemysłu motoryzacyjnego, konstrukcyjnego, budownictwa, transportowego.


Sposób użycia:
Preperat PRIMER SC nanosić za pomocą pędzla, szmatki lub natryskiem. Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być suche, wolne od pyłów i olejów. Powierzchnie zabrudzone można oczyścić również za pomocą preparatu PRIMER SC . W tym przypadku po przetarciu powierzchni preparatem należy odczekać około 2-3 minuty do przeschnięcia i ponowienie go nanieść. Odczekać około 15 minut i nakładać klej. Powierzchnie nie sklejone w ciągu 8 godzin od naniesienia preparatu należy ponownie posmarować PRIMEREM SC. W przypadku niedostatecznej adhezji do podłoża zaleca się powierzchnie z naniesionym PRIMEREM SC wygrzać przez 10 min. w 100oC, a następnie kleić. Przed klejeniem należy wykonać odpowiednie próby określające przydatność produktu do danego zastosowania.


Opakowanie
Butelki tworzywowe 0,4 kg netto


Składowanie i warunki bezpieczeństwa.
Preparat PRIMER SC należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 5-30oC z dala od grzejników c.o. W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się preparat PRIMER SC urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu Ex., ponieważ rozpuszczalniki w nim zawarte są łatwopalne a ich pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.


Przed użyciem preparatu PRIMER SC zapoznaj się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji
chemicznej.


Preparat PRIMER SC przechowywany zgodnie z naszymi zaleceniami posiada trwałość 6 m-cy od daty wyprodukowania.

Eurostik ZP

Eurostik ZP – jest preparatem do odtłuszczania na bazie chlorku metylenu oraz czterochlorkuetylenu służącym do przygotowania powierzchni klejonych. Instrukcja stosowania:

Na odpyloną powierzchnie, nałożyć cienką warstwę preparatu Eurostik ZP i mocno wcierać pędzlem szorstkowłosym.
Po zaaplikowaniu preparatu Eurostik ZP należy poczekać do całkowitego wyschnięcia.

Eurostik ZP zaleca się do odtłuszczania powierzchni gumowych, metalowych, poliuretanowych oraz kompozytowych.

Doradztwo techniczne


ROSA Polska oferuje usługi w zakresie montażu i serwisu okładzin trudnościeralnych, a także służy pomocą w zakresie doradztwa technicznego.

Produkty inne

Certyfikaty


Partnerzy

Napisz do nas

Rosa Polska


44-100 Gliwice, POLAND
ul. Płażyńskiego 38

tel. +48 883 500 091
tel. kom. +48 607 700 507

biuro@rosapolska.pl